Νέο έργο FWC στο Νίγηρα!

Νέο έργο FWC στο Νίγηρα!

Νέο έργο για την κοινοπραξία της ANCE με τίτλο: "Υποστήριξη για την παροχή μιας καινοτόμου, αποτελεσματικής και δίκαια προσβάσιμης προσφοράς κατάρτισης που ικανοποιεί τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες σε 8 περιοχές του Νίγηρα" (FWC SIEA 2018 – LOT 4 : Human Development And Safety Net).

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης που ανταποκρίνεται στις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες των 8 περιοχών του Νίγηρα μέσω της:

  • Προσφοράς συγκεκριμένων στοιχείων στους πληθυσμούς για να παρακινήσουν την επιλογή τους για επαγγελματικής κατάρτισης
  • Δημιουργίας αποτελεσματικού και βιώσιμου περιφερειακού και εθνικού προγραμματισμού TVET που να είναι σύμφωνος με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα και τις ανάγκες της οικονομίας.

Το έργο θα διαρκέσει από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Αύγουστο 2023 και υλοποιείται από τη LUVENT σε συνεργασία με την ANCE.

Partners

partner partner partner partner partner partner