Οδηγός Radar: Κατανόηση της επικοινωνίας μίσους και εργαλεία για την καταπολέμηση της μέσα από μια διαπολιτισμική προοπτική

Οδηγός Radar: Κατανόηση της επικοινωνίας μίσους και εργαλεία για την καταπολέμηση της μέσα από μια διαπολιτισμική προοπτική

Μόλις ολοκληρώσαμε ένα από τα πιο σημαντικά μας έργα για τη ρητορική μίσους.  Η ANCE ως εταίρος στο έργο με τίτλο RADAR – Regulating Antidiscrimination and Antiracism, συνεργάστηκε για δύο χρόνια με άλλους οργανισμούς και πανεπιστήμια από την Ιταλία, Πολωνία, Φιλανδία, Ολλαδία και Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να εφοδιάσουν στελέχη της αστυνομίας και δικηγόρους με τα κατάλληλα εργαλεία κυρίως μέσω ανοικτών εκπαιδεύσεων με σκοπό τη διευκόλυνση του εντοπισμού της φυλετικά καθοδηγούμενης ρητορικής μίσους. Για το σκοπό αυτό, μια εκπαίδευση βασισμένη στην επικοινωνία αναπτύχθηκε για τους επαγγελματίες και για τα υφιστάμενα και εν δυνάμει θύματα της ρητορικής μίσους (σε εθνικό επίπεδο) και επίσης για τους εκπαιδευτές  (σε διεθνές επίπεδο).  Το έργο ανέπτυξε υλικό για online εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, το έργο ανέπτυξε μια ειδική έκδοση με εργαλεία, συστάσεις και παραδείγματα καλών πρακτικών, ώστε να διευκολύνει  τις αντιρατσιστικές και κατά των διακρίσεων ενέργειες.

Η φωτογραφία απεικονίζει τα αποτελέσματα του έργου μας και των προσπαθειών μας. Παρακαλούμε δείτε τις εκδόσεις στην πλατφόρμα RADAR http://win.radar.communicationproject.eu/web /οι οποίες διατίθενται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου.

Partners

partner partner partner partner partner partner