Ενίσχυση της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία για την υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία  για την υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής τους. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει να ενισχύσει τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη και στην Τουρκία, την ικανότητά τους προκειμένου να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, να ενδυναμώσει το ρόλο τους στη χάραξη πολιτικής και στην ανάπτυξη λύσεων, και τέλος, να ευαισθητοποιήσει  τις  κοινωνίες υποδοχής σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών και τα οφέλη που φέρει η ένταξή τους.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

- Δραστηριότητα 1: Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών

 • A1 Δύο δράσεις για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, διάρκειας τεσσάρων ημερών η καθεμία που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και στην Ιταλία με τη συμμετοχή τοπικών και Τουρκικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
 • A2 Ανάπτυξη προτάσεων για την ένταξη των μεταναστών προσφύγων

- Δραστηριότητα 2: Συνάντηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις τοπικές κοινότητες

 • A1 Τρεις (3) συναντήσεις στην Τουρκία μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων
 • A2 Τρεις (3) εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και συμμετοχής τοπικών κοινοτήτων
 • 3 Ανάπτυξη προτάσεων

- Δραστηριότητα 3: Οδικός χάρτης για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών

 • 1 Δευτερογενής έρευνα
 • A2 Οδικός χάρτης για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων

- Δραστηριότητα 4: Δημιουργία δικτύου της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Τουρκίας

 • A1 Ανάπτυξη του πλαισίου λειτουργίας και διαδικασιών του δικτύου
 • 2 Έναρξη του Δικτύου

- Δραστηριότητα 5: Διάδοση

 • A1 Ιστοσελίδα του έργου και Δικτύου
 • A2 Εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • A3 Παραγωγή προωθητικού υλικού
 • A4 Τελικό συνέδριο

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Civil Society Dialogue Programme (Fifth Phase) και η διάρκειά του είναι 15 μήνες (1/4/2019-30/6/2020)

Partners

partner partner partner partner partner partner