Υποστήριξη του κέντρου αγορών ASRAMES (στη Goma της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό) στη μεταφορά αρμοδιοτήτων προμήθειας προϊόντων από το Παγκόσμιο Ταμείο στο SNAME (Εθνικό Σύστημα Προμήθειας Βασικών Φαρμάκων)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τον τομέα της υγείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τη δεκαετία του 1990. Η υποστήριξη αυτή αποσκοπεί, σε γενικές γραμμές, στην ενίσχυση των εθνικών συστημάτων, με την παροχή τεχνικής βοήθειας. Η φαρμακοβιομηχανία (φάρμακα υπό την ευρεία έννοια) ως βασικός πυλώνας του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης, αποτελεί μέρος της υποστήριξης εντός του συγκεκριμένου πλαισίου .

Γενικός στόχος της τεχνικής βοήθειας είναι η παροχή στήριξης αναφορικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Παγκόσμιο Ταμείο στην ASRAMES, ειδικότερα για τη λειτουργία της BCAF, και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης και ορισμένων στρατηγικών αξόνων του στρατηγικού σχεδίου του ASRAMES για την περίοδο 2020-2024.

 

Ειδικοί στόχοι:

- Εδραίωση της λειτουργίας BCAF της ASRAMES

- Ενίσχυση του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ASRAMES

- Ενίσχυση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης παραγγελιών και διανομής

- Πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες, την ανάλυση και τη χρήση πληροφοριών για την καθοδήγηση των αποφάσεων διαχείρισης

 

ASRAMES (Περιφερειακή Ένωση Προμήθειας Βασικών Φαρμάκων)
SNAME (Εθνικό Σύστημα Προμήθειας Βασικών Φαρμάκων))
BCAF (FEDECAME Γραφείο Συντονισμού Προμηθειών)
FEDECAME (Ομοσπονδία Κέντρων Προμήθειας Βασικών Φαρμάκων)

Διάρκεια: Ιούλιος 2021 - Ιούνιος 2022

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την Luvent Consulting.

Partners

partner partner partner partner partner partner