Η Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή εξωτερικής βοήθειας 2018 είναι ένα εργαλείο προμηθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αξίας μικρότερης του 1 εκατομμυρίου Ευρώ ( μέχρι 999.999€) για την παροχή εξωτερικής βοήθειας.

Ο στόχος της Σύμβασης-πλαίσιο είναι « να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη που μπορεί να κινητοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω μεμονωμένων υπηρεσιών που καθορίζονται από «Ειδικές Συμβάσεις»

Η Σύμβαση-πλαίσιο αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης Σύμβασης-Πλαίσιο 2013 που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018, και θα καλύψει την περίοδο 2 ετών μέχρι το 2020, ανανεώσιμη για 2 χρόνια ακόμα, ξεκινώντας από 1η Ιουνίου 2018.

Η Σύμβαση-πλαίσιο υποδιαιρείται σε διαφορετικούς τομείς ή θεματικούς τομείς εμπειρογνωμοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, Θεματικός Τομέας 4: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Ασφάλεια καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

  • Εκπαίδευση
  • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Δια βίου μάθηση
  • Κοινωνική ένταξη
  • Πολιτισμός
  • Υγεία
  • Έρευνα και καινοτομία

Περίπου 73 εκατομμύρια θα διατεθούν για το θεματικό τομέα 4 τα επόμενα χρόνια.

Καλύπτει όλες τις γεωγραφικές περιοχές εντός ή εκτός της ΕΕ που λαμβάνουν εξωτερική βοήθεια από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Προ-ενταξιακών χωρών, των ΝΑΚ, των χωρών της Μεσογείου, της Υποσαχάριας Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, κλπ.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του FWC SIEA είναι 650 εκατομμύρια ευρώ για όλα τους θεματικούς τομείς.

Partners

partner partner partner partner partner partner